Loading...
FaunaFun ogen

Docs & Links

Een FaunaFun behuizing is niet alleen bedoeld voor mooi. Het is pas echt af als het daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Om de kans op bewoning te vergroten zijn verschillende bronnen geraadpleegd, o.a. op de provincie site bij12 zijn kennisdocumenten per diersoort te downloaden.
"In de kennisdocumenten Soorten staat informatie over onder andere de kenmerkende ecologische aspecten van beschermde diersoorten. Ook staat in de documenten welke maatregelen effectief zijn voor de bescherming van de diersoorten. De kennisdocumenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met ecologische en juridische deskundigen."

Een ander document is handreiking natuurdaken (www.greendealgroenedaken.nl); hierin wordt uitgelegd hoe ideale omstandigheden op daktuinen te creëren.
Download

"We willen allemaal van de natuur kunnen genieten en er deel van uitmaken. Helaas staat diezelfde natuur flink onder druk in steeds meer stedelijke gebieden. De stad rukt op naar het platteland en er zijn steeds minder gevarieerde leefgebieden voor planten, insecten en vogels. Gelukkig zie ik dat er steeds meer burgers, bedrijven en (lokale) overheden opstaan. Het collectief bewustzijn groeit dat we niet zonder natuur kunnen leven en vooral niet zonder natuur in onze omgeving willen leven."

Ook de site van de vereniging zoogdieren bevat een schat aan informatie, inclusief zaken over de regelgeving Voor vleermuizen o.a. hier.

Foto: plaatsing van de Pipi kast voor dwergvleermuizen door Adviesbureau E.C.O. Logisch.
Krimpen aan den IJssel juni 2022
Klik hier voor meer info over dit project.